Regulamin

Polityka dotycząca zwrotów

O FIRMIE

Sklep internetowy pod nazwą Madeingift.com to Regalo Original Global SL, znajdujący się pod adresem Calle Sepúlveda 6 Nave 18, 28108 Alcobendas, Madrid, Hiszpania, o numerze NIF (NIP) B85114593, wpisany jest do Rejestru Handlowego w Madrycie: Tomo: 24.379, Libro:0, Folio: 155, Seccion: 1ª Hoja: M-438493.

Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

1. Adres Firmy: Calle Sepúlveda 6, Nave 18, 28108 Alcobendas, Madrid;

2. Numer telefonu kontaktowego: 225244983;

3. Adres poczty elektronciznej: [email protected]

POSTANOWIENIA OGÓLNE (ostatnia aktualizacja z dnia 24 luty 2022)

1. Użytkownicy dokonujący zakupów w madeingift.com akceptują w całości niniejsze Ogólne Warunki Umowy.

2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z nimi i ich akceptacji.

3. Madeingift.com zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Umów w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Ceny i warunki sprzedaży mają jedynie charakter informacyjny i mogą być modyfikowane w zależności od zmian zachodzących na rynku.

WYSYŁKA

1. Klienci mogą wybrać spośród kilku opcji dostawy. Nie możemy w 100% zagwarantować dokładnej daty dostawy, ponieważ zależą one od osób trzecich.

2. Klient będzie miał 72 godziny na sprawdzenie poprawności wszystkich elementów zamówienia i sprawdzenie, czy zamówienie jest kompletne. Po upływie 72 godzin, otrzymana paczka zostanie uznana za zaakceptowaną i nie będą przyjmowane żadne reklamacje z tytułu uszkodzeń lub wad przesyłki.

3. W przypadku incydentu (zamówienie niekompletne, błędne lub wadliwe), który uznaliśmy za podstawę do powtórzenia zamówienia lub jego części, Madeingift.com zobowiązuje się do ponownej jego realizacji w jak najkrótszym czasie.

4. Przesyłka zostanie dostarczona pod wskazany adres. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych do wysyłki (imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu itp.).

5. Opłaty za dostawę będą naliczane automatycznie w zależności od lokalizacji, rodzaju usługi lub wybranego dnia. W każdym przypadku klient będzie widział dane jasno i przejrzyście podczas procesu zakupu oraz zawsze przed przejściem do okna płatności.

6. Wraz z wysyłką, klient ma możliwość dodania bileciku z wiadomością dla odbiorcy zamówienia. Bilecik jest produktem bez wartości handlowej, który dodajemy z jak najlepszymi intencjami, jednakże nie będzie on podlegał żadnym roszczeniom w przypadku jego uszkodzenia lub utraty.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z obowiązującym prawem, klient może odstąpić od zawartej umowy, bez konieczności uzasadniania takiej decyzji i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. W tym celu, po poinformowaniu nas o swojej decyzji dotyczącej skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, klient ma obowiązek przesłać nam produkt/y. Po ich otrzymaniu, nasza firma zwróci klientowi pieniądze zgodnie z metodą płatności, z której korzystała przy ich zakupie.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów dotyczących:

2.1. Dostawa towarów wykonanych zgodnie ze wskazówkami konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych.

2.2. Dostawa towarów nietrwałych, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub przeterminowaniu.

2.3. Dostawa zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, i które zostały rozpieczętowane przez klienta po ich otrzymaniu.

3. Ponadto należy zaznaczyć, że:

3.1. Produkt musi dotrzeć do naszej siedziby w takim samym stanie, w jakim został dostarczony do klienta. Jeśli nie jest zachowane oryginalne opakowanie, elementy dodatkowe i oryginalny stan, nie możemy przyjąć zgłoszenia odstapienia od umowy.

3.2. Wysyłka zwrotna odbywa się na koszt klienta. Produkt musi zostać zwrócony w tym samym opakowaniu zabezpieczającym, w którym został doręczony. W przypadku, gdy opakowanie nie jest dostępne, klient ma obowiązek odesłać produkt w podobnym opakowaniu zabezpieczającym, aby dotarł on do naszej siedziby w idealnym stanie.

ZWROTY

1. Wszystkie towary muszą być zwrócone w idealnym stanie oraz zabezpieczone w oryginalnym opakowaniu. Należy unikać naklejek, folii lub taśm samoprzylepnych umieszczonych bezpośrednio na powierzchni lub opakowaniu artykułu. W przeciwnym razie Madeingift.com zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu.

2. Po zaakceptowaniu przez Madeingift.com wniosku o zwrot otrzymanego towaru, klient otrzyma od nas instrukcje dotyczące wysłania produktu do naszego biura. Towar należy wysłać bezzwłocznie, w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o chęci skorzystania z tego prawa.

3. Klient jest odpowiedzialny za koszty transportu poniesione w związku z odesłaniem towaru. Wybór firmy kurierskiej, która najlepiej odpowiada potrzebom klienta i oferuje najbardziej konkurencyjne stawki, pozostawiamy do jego dyspozycji.

4. Jest również możliwość zwrotu osobistego w naszej siedzibie w Madrycie, w Hiszpanii.

5. Po otrzymaniu towaru i sprawdzeniu, że jest on w idealnym stanie, dokonamy zwrotu pieniędzy. Zwrócimy Ci otrzymaną kwotę, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy, który oferujemy.

6. Spersonalizowane produkty są produkowane z obrazem i/lub tekstem przesłanym przez klienta, w tej samej pozycji, jakości, rozdzielczości i wymiarach. Klient jest odpowiedzialny za to, aby obraz lub tekst przesłany w momencie składania zamówienia posiadał odpowiednie wymagania do prawidłowego wykonania produktu. W przypadku pytań dotyczących minimalnych wymagań, prosimy o kontakt.

7. Madeingift.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za różnice w kolorze lub rozdzielczości pomiędzy oryginalnym obrazem a obrazem dostarczonego produktu, wynikające z wadliwej jakości oryginalnego pliku obrazu. Reklamacje ze względu na walory estetyczne nie będą stanowiły uzasadnionego powodu do zwrotu towaru.

8. Madeingift.com zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zwróconym produkcie.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient może wystąpić o anulowanie zamówienia, jeśli nie zostało ono jeszcze wysłane. W przypadku, gdy produkt opuścił już naszą siedzibę, wniosek o anulowanie jest uznawany za unieważniony i podlega postanowieniom niniejszego przypadku.

2. W przypadku produktów wykonanych według specyfikacji konsumenta i klienta lub wyraźnie spersonalizowanych, anulowanie nie zostanie przyjęte, w przypadku gdy produkty zostały już wyprodukowane, nawet jeśli nie zostały jeszcze wysłane.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane osobami trzecimi lub czynnikami niezależnymi od niej samej, takie jak zjawiska pogodowe, strajki, spory pracownicze, konflikty społeczne, działania wojenne, akty terroryzmu i inne podobne okoliczności.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. Wszystkie treści Madeingift.com (począwszy od tekstów, poprzez zdjęcia, loga, projekty, przyciski, pliki, kod strony internetowej, itp.) są chronione prawem własności autorskiej oraz przemysłowej. Całkowite lub częściowe powielanie tych treści bez wyraźnej pisemnej zgody firmy jest zabronione.

PRAWA WŁAŚNOSCI AUTORSKIEJ

1. Klient jest odpowiedzialny za treść zdjęć przesłanych do produkcji spersonalizowanych prezentów, oraz zapewnia, że jest jedynym właścicielem wszystkich praw do przesłanych przez niego zdjęć. Ponadto gwarantuje, że nie narusza praw osób trzecich do osób i przedmiotów przedstawionych na zdjęciach.

GWARANCJA

1. Okres gwarancji wynosi 2 lata od momentu zakupu. W tym celu należy posiadać paragon zakupu z widoczną datą zakupu, który udowodni, że produkt został zakupiony w danym sklepie, punkcie lub stronie internetowej. W przypadku Madeingift.com konieczne jest posiadanie e-mailu z potwierdzeniem zakupu.

2. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu i/lub obchodzeniem się z produktem w sposób inny niż wymagany do ustalenia jego charakteru, właściwości lub działania. W takich przypadkach klient jest odpowiedzialny za naprawę produktu. W związku z powyższym wyłączone z gwarancji są:

2.1 Wady i uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń zewnętrznych, wypadków, zużycia i użytkowania niezgodnego z instrukcjami Madeingift.com.

2.2 Produkty modyfikowane lub naprawiane przez klienta lub jakąkolwiek inną osobę nieupoważnioną przez Regalooriginal.com, jak również produkty, które są przedmiotem konkretnej umowy serwisowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane kontaktowe administratora danych:

- Nazwa: Regalo Original Global SL

- NIF / NIP: B85114593

- Adres: Calle Sepúlveda 6 Nave 18 Alcobendas, Madrid, Hiszpania

- Telefon: 22 5244083

- Poczta elektroniczna: [email protected]

Dane kontaktowe DPO / UODO (Inspektora Ochrony Danych)

- Pablo Demian Kreimer Hernández

- [email protected]

RGPD679/2016 - Polityka prywatności

Klient, który wprowadza swoje dane do formularzu kontaktowego, do platformy w celu personalizacji produktu i do każdego innego narzędzia służącego do zbierania informacji, wyraźnie upoważnia Regalo Original Global SL do zbierania i przetwarzania wyżej wymienionych danych. Ponadto oświadcza, że zgodnie z art. 13 RGPD mają dostęp do następujących informacji:

BAZA DANYCH KLIENTA - PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

- Odpowiedzialny: Regalo Original Global SL

- Cel: Zarządzanie danymi wprowadzonymi do formularzy w celu realizacji zamówień. Wysyłka newslettera z informacją reklamową.

- Docelowi odbiorcy przekazywanych danych: Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że na podstawie upoważnienia prawnego.

- Prawa: użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich skorygowania lub usunięcia, jak również ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec nich lub prawa do ich przeniesienia.

- Jak korzystać z praw: z praw można korzystać pod wyżej wymienionym adresem kontaktowym, a także uzyskać więcej informacji na stronie www.agpd.es.

UE 2016/679 - Prawa uznawane

Klient ma prawo zażądać:

- Dostępu do danych osobowych: pod adresem kontaktowym podanym powyżej.

- Sprostowania lub usunięcia danych osobowych.

- Ograniczenia ich przetwarzania.

- Przeniesienia danych.

Jednocześnie użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych (z wyjątkiem sytuacji, gdy takie przetwarzanie jest wymagane przez prawo).

Korzystanie z praw

W każdej chwili można się z nami skontaktować za pomocą adresu kontaktowego podanego powyżej, jak również za pomocą formularzy, które Hiszpańska Agencja Ochrony Danych Osobowych oferuje na swojej stronie internetowej www.agpd.es.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW / JURYSDYKCJA

1. Internetowe rozstrzyganie sporów konsumenckich na mocy art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) 524/2013: Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów dostępną pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wady spowodowane zaniedbaniem, uderzeniami, niewłaściwym użytkowaniem lub obsługą, użyciem siły oraz materiały ulegające naturalnemu zużyciu nie podlegają reklamacji.
Ze względu na zindywidualizowany charakter produktów i zgodnie z artykułem 45 ustawy 7/1996 z 15 stycznia o regulacji handlu detalicznego, NIE MA prawa zwrotu w przypadku produktów ręcznie wytwarzanych, jeśli są one dostarczone w idealnym stanie zgodnie ze specyfikacją klienta. Klienci, którzy dokonali zakupów przez Internet, mają 14 dni roboczych na wycofanie się i zwrot towaru, który nie spełnia ich oczekiwań w momencie dostawy, biorąc pod uwagę (art. L. 121-16 i następne w Kodeksie Konsumenta). Formalności związane ze zwrotem produktu niespersonalizowanego są określone w ogólnych warunkach sprzedaży ustalonych przez dostawcę, który może w związku z tym zastrzec, że koszty zwrotu produktu ponosi kupujący.